ULD- Visočica

 

„Na zboru lovaca sekcije Glavatičevo u prisustvu velikog broja lovaca izabrano je novo rukovodstvo sekcije, kao i delegati za Skupštinu lovačkog društva Visočica: Bahtijar Esad (predsjednik sekcije), Tucakovic Ramo (zamjenik predsjednika), Tabaković Admir (lovnik), Bajić Bernis (kinolog) i Bajić Mujo (član).

Izabrani delegati su: Hebibović Salko-Buljko, Bahtijar Huso, Jazvin Adis, Tabaković Mirza, Voloder Mujica. Novom rukovodstvu čestitamo i želimo puno uspjeha u radu,“ napisao je Dženadin Podrum u Facebook grupi Lovačkog društva „Visočica“ Konjic.

Istovremeno Podrum je pozvao članove lovačkog društva Visočica - sekcija Bjelimići i Glavatičevo da 07.01.2017 i 08.01.2017. godine, na osnovu plana rada, kao i zbog vremenskih neprilika izvrše prihranu divljači sjenom, kao i dopunjavanje soli u solilima u svojim revirima.

 

Lovačka literatura

           
> >

Pored lovačke literature preko naših poslovnih saradnika i partnera možete po povoljnim cjenama nabaviti svu lovačku opremu kao i propagandni materijal našeg društva !

Lovački dućan »